แจ้งโอนเงิน

เลขที่คำสั่งซื้อ

ชื่อ/นามสกุล

เบอร์โทร

Email

LineID

เลือกธนาคาร

วันที่ชำระเงิน (คลิกที่ลูกศรและเลือกวันที่ค่ะ)

เวลาชำระเงิน เช่น 14:05

จำนวนเงินที่โอน

แนบหลักฐานการโอน