Posted on

มาทำความรู้จักกับอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยกันดีกว่า

ในปัจจุบันเราจะพบว่าอัตราการขยายตัวของผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกปี และไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ผู้สูงอายุทั่วโลกก็มีอัตราสูงขึ้นเช่นกัน เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นก็เป็นธรรมดาที่โรคภัยไข้เจ็บก็จะเยอะขึ้นด้วย และเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น ก็ต้องรับประทานยารักษาโรคมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน จะเรียกได้ว่าผู้สูงอายุมักจะมีความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องใส่ใจและดูแลมากขึ้น ดังนั้นการแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นการแพทย์ที่จะเข้ามามีบทบาทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต วันนี้ด้วยความกรุณาของแพทย์หญิงอรุณศิริ แสงอลังการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัย จะมาแนะนำให้เราได้รู้จักกับเรื่องอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยกันให้มากขึ้น มาติดตามกันเลย

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย คือ อะไร

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ก็คือ การบริการดูแลสุขภาพทางการแพทย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเน้นไปที่การดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือ ทั้งดูแล แก้ไขและป้องกัน ในเรื่องของสุขอนามัยของผู้สูงอายุ”

ทำไมต้องเน้นไปที่การดูแลผู้สูงวัย

“คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยารวมไปถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆ ปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะมากขึ้นตามวัยไปด้วย เพราะร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพ อวัยวะบางส่วนจะเริ่มทำงานช้าลงและทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิม คนแก่จึงมักจะเจ็บป่วยบ่อยและเป็นทีหลายโรค และโรคแต่ละโรคที่เป็นบางทีก็เชื่อมโยงกัน บาทีก็ตีกันขัดแย้งกันซึ่งการรักษาก็ต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นกว่าคนวัยหนุ่มสาว เป็นโรคมากก็ต้องรับประทานยาเยอะ นั่นเท่ากับว่าเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันความซับซ้อนของปัญหาก็จะมีมากกว่าคนในวัยหนุ่มสาว ซึ่งเมื่อเราพบแล้วว่า คนแก่เป็นกลุ่มคนที่มีความซับซ้อนในเรื่องปัญหาสุขภาพมาก และอัตราส่วนของคนกลุ่มนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ในทางกลับกันองค์ความรู้และปัจจัยอื่นๆ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้นั้นยังมีไม่เพียงพอ วิทยาการทางการแพทย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะช่วยทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ช่วงชีวิตที่ถูกยืดอายุออกมานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่มีคุณภาพด้วย วงการแพทย์ทั่วโลกมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงพยายามมุ่งเน้นในการบริการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้ จึงทำให้เกิดงานด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยขึ้นมา”

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้าง

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย จะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการประเมินเรื่องการใช้ยาการดูแลสุขภาพทั่วไปตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุ เช่น ความจำเสื่อมปัสสาวะเล็ด ประสานงานด้านการแพทย์ระหว่างแพทย์สาขาต่างๆ รวมถึงประสานงานเพื่อทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้สูงอายุด้วย”

ปัจจุบันแพทย์และบุคลากรในด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยมีความสำคัญอย่างไรและมีเพียงพอหรือไม่

การดูแลรักษาเด็กต้องใช้หมอเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กการดูแลรักษาผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องมีหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลคนสูงอายุเหมือนกัน แต่ในทุกวันนี้จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ยังเรียกว่ามีน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของปัญหาที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะขณะนี้คนไทยยังไม่เข้าใจปัญหานี้อย่างลึกซึ้งจึงยังมองไม่เห็นความสำคัญทางการแพทย์ในด้านนี้ ถึงแม้ว่ากระแสความตื่นตัวในเรื่องของผู้สูงอายุจะมีมาบ้างแล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็ต้องใช้เวลากว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น”

อายุรศาสตร์ผู้สูงวัยของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีบริการด้านใดบ้าง

“โรงพยาบาลของเราได้ตระหนักถึงปัญหาด้านผู้สูงวัย จึงมีการจัดตั้งศูนย์ชีวายั่งยืน ขึ้นมา เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีบริการตรวจรักษาโรคในผู้ป่วยสูงอายุ ประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรค ถ้าเป็นโรคแล้วก็จะรักษาเยียวยา ช่วยเหลือเพื่อพื้นฟูสภาพ จากนั้นก็จะติดตามผลการรักษามีการไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุกับครอบครัว รวมถึงเป็นการประสานงานระหว่างทีมแพทย์กับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด มีการส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีและให้แนวทางในการสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งบริการทางการแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัยของโรงพยาบาลเราพร้อมจะให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง”

บทความนี้เราได้พาทุกท่านไปรู้จักกับการแพทย์อีกหนึ่งสาขาคือ อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นงานด้านสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างแน่นอนในอนาคตกันไปแล้ว ในบทความต่อไปเราจะมีเรื่องราวอะไรดี ๆ มานำเสนอกันนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะ

พญ. อรุณศิริ แสงอลังการ